Balkan Müzik ve Sanat Dergisi

ISSN: 
2667-5439

e-ISSN: 
2687-2064

Yayın Tipi: Uluslararası Hakemli Akademik Dergi

Yayıncı URLhttps://bmsd.trakya.edu.tr/

Yayın Sıklığı: Yılda iki kez (Nisan ve Ekim)

e-Posta: bmsd@trakya.edu.tr - scandokmeci@trakya.edu.tr - tukonservatuvar@trakya.edu.tr

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın resmi yayın organıdır ve uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
Balkan Müzik ve Sanat Dergisi ile müzik ve diğer sanat alanlarının tümünü kapsayıcı nitelikteki sanatsal ve bilimsel araştırma yazılarının yayımlanabilmesi, bu alanlarda çalışmalar yapan akademisyenlere destek sağlanması ve bu yolla müzik ve diğer sanat alanlarının, çağımızın koşullarına uygun olarak gelişmesine katkıda bulunmak ve sosyal bilimler alanında sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır.


Ekim 2021 sayısı için makale kabulü devam etmektedir.

Resim